Saltear al contenido principal

Maleta Pedagógica

El treball pedagògic que es presenten en aquestes guies s’inscriu en el marc de l’educació en drets humans.

Guia pedagògica general sobre asil, migració i drets humans:

Aquesta guia és un recull d’eines i recursos pedagògics per tal de combatre els principals rumors i estereotips envers la població refugiada i contribuir a afavorir la inclusió de la població refugiada a la nostra societat, i alhora rebatre el discurs discriminatori i xenòfob que està sorgint en alguns municipis i fomentar actituds de solidaritat i justícia. dins d’aquesta guia trobareu activitats (per diferents etapes educatives: primària, secundària i batxillerat) que fomenten aquests valors i promouen la participació dels infants, joves i persones adultes amb un enfocament vivencial i una visió crítica amb les causes que generen desigualtats. D’aquesta manera volem contribuir a l’enfortiment de les capacitats, habilitats i actituds individuals i col·lectives necessàries per promoure les condicions de vida digna per a totes les persones, a casa nostra i a fora.

DESCARREGA LA GUIA PEDAGÒGICA GENERAL SOBRE ASIL, MIGRACIÓ I DRETS HUMANS

Guia pedagògica especialitzada sobre persones defensores de drets humans, desplaçaments forçats i vulneracions de drets ambientals:

Aquest guia està dissenyada per al personal docent de l’escola primària, que permetrà comprendre la tasca i el paper social de les persones defensores dels drets humans ambientals i alhora treballar els continguts amb l’alumnat per tal que prenguin consciència i siguin capaços d’entendre el vincle entre drets humans, medi ambient i els desplaçaments forçats en clau de justícia global. La guia s’estructura en dos apartats. El primer, de caràcter general, aborda els elements conceptuals, entre ells, els objectius generals i específics de la guia; els principis metodològics en els quals es i la justificació i rellevància de l’ensenyament de la qüestió en l’àmbit d’educació primària. El segon apartat proporciona un menú d’activitats a desplegar a l’aula i recursos que permetrà a l’alumnat (infants d’entre 6 i 12 anys) i al professorat el desenvolupament de la comprensió i presa de consciència sobre un tema de gran actualitat i complexitat.

DESCARREGA LA GUIA PEDAGÒGICA VULNERACIONS DE DRETS MEDI AMBIENTALS, DESPLAÇAMENT FORÇAT I DEFENSORS I DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

Contes adreçats a primària sobre la defensa dels drets humans i ambientals:

Les històries que es presenten en aquest llibre pretenen apropar la realitat que viuen diverses comunitats de Mèxic, Hondures i Colòmbia a les nenes i nens de Catalunya.

Davant de grans projectes extractius que atempten contra el medi ambient i contra la seva vida, les comunitats dels tres països s’organitzen i lluiten per preservar la seva identitat i el seu vincle amb la Mare Terra resistint-se a marxar del territori que ancestralment habiten i tant estimen.

Aquest recull d’històries és un crit perquè totes les nenes i nens esdevinguin defensores i defensors dels drets humans, que s’organitzin per denunciar les injustícies locals i globals i prenguin acció per un món més sostenible, just i esperançador. Entenen que allò que passa a l’altre banda del món, ens interpel·la i afecta a totes.

Trobem contes aptes per nens i nens de 6 a 8 anys i altres per l’etapa dels 9 als 12 anys

DESCARREGA ELS CONTES ADREÇATS A INFANTILS SOBRE LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS I AMBIENTALS
DESCARREGA ELS CONTES ADREÇATS A JUVENILS SOBRE LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS I AMBIENTALS
Volver arriba